Odwiedź nasz BLOG, aby dowiedzieć się więcej o wadach podłogi.
Otwórz BLOGA
info@flooringdefects.eu
+420 774 034 008
CZ PL

Blog

Posadzka betonowa do magazynu wysokiego składowania

29. 09. 2020

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Państwu problematykę posadzek magazynów wysokiego składowania i wyjaśniliśmy podstawowe wymagania dotyczące lokalnej płaskości, odchyłki prostoliniowości i walcowości warstwy końcowej. Wymagania dotyczące projektów są bardzo rygorystyczne, ale można je spełnić. Trzeba tylko dobrać odpowiednią technologię i dobrać odpowiedni materiał warstwy wierzchniej - linii jezdnej. W fazie projektowania, wyboru rozwiązania realizacyjnego i przetargu, wciąż istnieje szansa na zastosowanie wydajnego i korzystnego ekonomicznie systemu posadzki przemysłowej stosowanego w magazynach wysokiego składowania.

Są to tzw. posypki wylewane, masy na bazie cementu, nanoszone na świeżą płytę w postaci jastrychu cienkowarstwowego. Po naniesieniu na wiążący beton powierzchnia jest szlifowana maszynowo tak samo jak w przypadku posadzek przemysłowych z posypką. W razie wyboru receptur "posypek wylewanych" można osiągnąć płaskość, która spełnia wymagania magazynu wysokiego składowania i to w dodatku bez przerw technologicznych (warstwę ostateczną posadzki można wykonać do 24 godzin od momentu rozpoczęcia betonowania), a zwłaszcza parametry cenowe są wielokrotnie niższe niż w przypadku wyboru innych technologii. Technologia "posypek wylewanych" ma jednak wadę, że nie można jej stosować do odbudowy bardzo obciążanych nawierzchni jezdnych, również nie można tego przeprowadzić z każdym produktem na rynku, który nanoszony jest metodą „mokry na mokre”, bądź też bez praktycznego doświadczenia wykonawcy posadzek. Know-how wykonawcy to wybór receptury mieszanki betonowej, która umożliwia osiągnięcie niwelety i płaskości płyty betonowej (najczęściej bezspoinowej, żelbetowej lub ze zbrojeniem kombinowanym), a również koniecznością jest aplikacja mieszanki betonowej bez opóźnień w łączeniu poszczególnych segmentów betonowania. Aplikacja posypki wylewanej odbywa się w grubościach 4-12 mm (zalecamy min. 6 mm) i należy zabezpieczyć powierzchnię przed utratą wilgoci poprzez przykrycie folią LDPE przynajmniej na 7 dni. Nie zalecamy wykonywania ciętych dylatacji, u których dochodzi do kruszenia krawędzi i łamania naroży pod wpływem wysokiego naprężenia stykowego.

 

W kolejnych artykułach przybliżymy Państwu technologie wykonywania superpłaskich posadzek na wypadek, gdyby Państwo nie mieli czasu skorzystać z technologii posypek wylewanych - technologii związanej z betonowaniem płyty nośnej.