Odwiedź nasz BLOG, aby dowiedzieć się więcej o wadach podłogi.
Otwórz BLOGA
info@flooringdefects.eu
+420 774 034 008
CZ PL

Blog

Posadzka syntetyczna do magazynu wysokiego składowania

04. 11. 2020

W ostatnim artykule pokazano możliwość rozwiązania wymagań magazynu wysokiego składowania w jednym kroku z betonowaniem płyty nośnej. W przypadku, gdy inwestor zmarnuje tę szansę lub jeśli zajmuje się przebudową magazynu, to innym funkcjonalnym rozwiązaniem jest realizacja warstwy jezdnej korytarzy z żywic syntetycznych. W zdecydowanej większości magazynów znajdziesz żywice epoksydowe, które spełniają wymagania dotyczące dużych obciążeń dynamicznych i są odporne na obciążenia uderzeniowe kół wózków widłowych.

 

Przed podjęciem decyzji w sprawie zastosowania syntetycznego systemu obróbki powierzchni zalecamy sprawdzenie jakości płyty nośnej, w szczególności jej grubości, wytrzymałości na ściskanie, rodzaju i stopnia zbrojenia, wytrzymałości warstwy wierzchniej na rozciąganie. Nawet ten najlepszy jastrych epoksydowy na betonie niskiej jakości staje się zmarnowaną inwestycją i koszmarem dla użytkownika / inwestora.

 

Aplikacja musi być zatem poprzedzona oceną przydatności i jakości płyty betonowej, a następnie wyborem odpowiedniego (sprawdzonego) lanego jastrychu syntetycznego i aplikacją na dobrze mechanicznie przygotowane i wysokościowo odpowiednie podłoże betonowe. A więc po sprawdzeniu parametrów mechanicznych zalecamy wykonanie pomiaru płaskości ze szczególnym uwzględnieniem nierówności lokalnych (garbów i wgłębień) oraz płaskości całkowitej (skupiając się głównie na nachyleniach płyty w linii ruchu). Nawet ten najlepszy cienkowarstwowy jastrych syntetyczny nie poprawi nierówności podłoża i kopiuje nachylenia płyty betonowej. Diagnostykę orientacyjną można przeprowadzić za pomocą metod geodezyjnych, jednak bardziej szczegółową i produktywną ocenę zapewnią pomiary profilometryczne.

 

Na odpowiednio przygotowane mechanicznie podłoże można system jastrychu syntetycznego nanieść w kilku warstwach, a wymaganej płaskości można uzyskać poprzez powierzchniowe szlifowanie warstw nośnych. Aplikacja powinna być przeprowadzona na utwardzonym betonie, w odpowiednich warunkach temperatury i wilgotności, a żywica syntetyczna musi być bardzo płynna, doskonale rozlewna. Ostateczna warstwa wykonana jest z preparatu o wysokiej odporności na ścieranie i ścieranie.

 

Wyższy koszt tego rozwiązania prowadzi do pokusy wyboru tańszej oferty w przetargu - oferty, która często nie uwzględnia wszystkich powyższych podstawowych warunków, które należy spełnić.