Odwiedź nasz BLOG, aby dowiedzieć się więcej o wadach podłogi.
Otwórz BLOGA
info@flooringdefects.eu
+420 774 034 008
CZ PL

Blog

Szlifowana posadzka w magazynie wysokiego składowania

22. 01. 2021

Ostatnią technologią stosowaną w praktyce, którą można zastosować w celu bezbłędnej i efektywnej eksploatacji magazynu wysokiego składowania i którą chcielibyśmy Państwu przybliżyć, to technologia szlifowania torów jezdnych za pomocą automatycznego zestawu szlifierskiego. Dzięki tej technologii można uzyskać powierzchnie płaskie o niewielkich odchyleniach z wykorzystaniem pracy specjalistycznej maszyny.

 

Po zestawieniu i skalibrowaniu szlifierki istnieje możliwość szlifowania torów jezdnych lub całej powierzchni pod kołami wózków w korytarzu. W trakcie szlifowania zostają odsysane cząstki pyłu, które są następnie przekazywane do utylizacji. Poszczególne kroki szlifowania można na bieżąco sprawdzać lub ostatecznie zweryfikować poprzez pomiar profilometryczny, zgodnie z wymaganiami norm i dyrektywy VDMA. 

 

Technologia ta znajduje zastosowanie zwłaszcza przy przebudowach, remontach magazynów wysokiego składowania niespełniających wymagań dotyczących płaskości, zwłaszcza po sprawdzeniu składu i jakości nośnej płyty betonowej (grubość płyty nośnej, zbrojenie, wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, występowanie wad, badania statyczne płyty). Obróbka korytarzy poprzez szlifowanie jest możliwa w niskich temperaturach (hale chłodnicze i mroźnie), przy częściowym wyłączeniu magazynu z działania, bez pylenia i nieprzyjemnych zapachów.

 

Podczas wykonania należy ocenić i odpowiednio dobrać profile dylatacyjne, szczegóły zakończeń krawędzi powierzchni jezdnych oraz w razie potrzeby uszczelnić powierzchnię szlifowanego toru preparatami o dużej zdolności penetracji.

 

Wykonanie magazynu wysokiego składowania z technologią szlifowania jest jednym z bardziej kosztownych wariantów, odpowiednich do powierzchni długotrwale użytkowanych o maksymalnych wymaganiach co do parametrów płaskości - czyli w halach o większej wysokości składowania i bardzo wąskich korytarzach.